top of page

Trenger jeg å gå i terapi?Vi vil alle oppleve motgang og utfordringer i livet, det kommer med det å være menneske. Kjærlighetssorg, vanskelige relasjoner, stress, vaklende tro på oss selv, tap av kjære, arbeid, håp, sykdom, bekymringer, anger eller vonde opplevelser vi ikke klarer legge bak oss. Som oftest vil vi komme over kneika på egenhånd eller med støtte av familie og venner. Men av og til kan vi trenge litt ekstra hjelp.


Er jeg en sånn som trenger å gå i terapi? Det tror jeg mange spør seg selv før de bestemmer seg for å søke hjelp. Mange forbinder terapi med psykisk sykdom og psykiske lidelser. Det er nok en almen misforståelse.


Samtaleterapi kan gi oss en trygg ramme. Der kan vi se muligheter, utvikle kompetanse, finne nye strategier eller bare få støtte og empati for situasjonen vi står i. Det å be om hjelp er ikke et tegn på svakhet, men et skritt i riktig retning for å ta vare på oss selv og de rundt oss.


Så, når kan behovet for terapi melde seg?

  • Du klarer ikke regulere følelser. Det er helt vanlig og faktisk veldig sunt å reagere følelsesmessig når noe skjer. Som å bli sint når noen gjør en urett, lei seg om man blir såret, bekymret når fremtiden er usikker eller redd når noe uventet skjer. Men om følelsene melder seg og du ikke skjønner hvorfor du blir så redd eller hvorfor du er lei deg for "ingenting", eller noen følelser begynner å begrense og påvirke livskvaliteten din og gå utover relasjoner, da kan det være verdt å se nøyere på hva som skjer. I terapi kan du jobbe med å forstå og finne verktøy for å håndtere og regulere følelser.

  • Du fungerer dårligere på jobb/skole enn du pleier. Det er ikke uvanlig å slite med konsentrasjon, hukommelse, energi, motivasjon og arbeidsglede når en står i kriser eller opplever mye motgang. I samtaleterapi kan du få innsikt i hvordan det henger sammen for deg, bli klar over hva du trenger og hva du kan gjøre for å ivareta deg selv.

  • Du opplever endringer i søvnmønster eller apetitt. Stress, bekymringer, konflikter, humørsvingninger og motgang kan gå ut over søvn og apetitt. Blir det så ille at det går ut over helsen eller livskvaliteten din kan det være lurt å snakke med noen om det.

  • Du sliter med å bygge og beholde nære relasjoner. Det er nettopp når vi har det vanskelig at vi har behov for støtte og omsorg fra noen vi stoler på. Frykt for avvisning, usikkerhet eller manglende trening på det å være nær kan hemme evnen til kontakt med andre. I terapi kan du jobbe med hvordan du forholder deg til andre, bygge trygghet, tillit og selvinnsikt.

  • Du har opplevd noe traumatisk eller står i en livskrise. Noen er redde for bli en belastning for de rundt seg og syns det er vanskelig å snakke om traumer og kriser. Skam og frykt for hva andre tenker kan også gjøre det vanskelig å åpne seg. Da kan det være godt med en terapeut som har som jobb å lytte, har trening i å tåle hva enn som måtte komme og har taushetsplikt.

  • Du sørger. Sorg tar tid. Enten du sørger over skilsmissen, har kjærlighetssorg, tap av arbeid, venner eller har opplevd å miste noen kan det å sørge være en lang og smertefull prosess, spesielt om du ikke har noen å dele sorgen med. Du kan oppleve forventinger fra omverden om å gå videre, og møte råd og oppmuntring når du egentlig har behov for noe annet. Terapirommet kan være et sted du setter av tid til å sørge og et sted hvor du blir møtt med omsorg og forståelse.

  • Du gleder deg ikke lenger over aktiviteter som du gledet deg over før. Når en har det vanskelig over tid er det ikke uvanlig å miste interessen for det som før var kilde til glede og overskudd. En kan føle seg tom, tappet for energi og kanskje isolere seg mer og mer. I terapi kan du jobbe med å forstå hva som holder deg igjen, bli kjent med negative tanker og jobbe med de vanskelige følelsene.

  • Du er syk, har vært utsatt for skade eller ulykke. Sliter en med skade eller sykdom vil en kunne få behandling og medisiner. Dessverre vies det lite oppmerksomhet til de psykiske utfordringene som kommer i kjølevannet av sykdom og skade. Å få begrenset livsutfoldelse er tøft. Varer det over tid kan det være utmattende. Negative tanker og vonde følelser kan bli en utfordring både for deg selv og de rundt deg. Da kan det være godt å kunne ventilere hos en terapeut, få hjelp til å håndtere tanker og følelser, eller hjelp til forsone deg med livssituasjonen du befinner deg i akkurat nå.

  • Du vil gjerne utvikle deg men vet ikke hvor å starte. Samtaleterapi handler ofte om å øke selvinnsikten, bli bevisst hvordan vi påvirkes i møte med omverden og hvordan vi påvirker andre. Du kan få hjelp til å forstå og bli bevisst på sider av deg selv. Du kan bruke tid på å bli mer kjent med dine styrker, lære å sette grenser og bli klar over valg og muligheter i livet ditt.

  • Du har lagt til deg vaner og strategier for å komme deg gjennom hverdagen som kan være destruktive. Et og to glass vin for mye alt for ofte, overdreven trening, slanking, kaloritelling, mat, sex, porno eller selvskading kan være en måte å håndtere følelser og vil kunne gi oss en pause fra det som kjennes vondt. Det kan hjelpe oss å glemme, i hvert fall for et øyeblikk, følelser som håpløshet, angst, irritasjon og negative tanker. Dessverre er dette sjelden noen god løsning, spesielt ikke over tid. Det kan føre til både misbruk og avhengighet. Mange kjenner skam og syns det kan være vanskelig å snakke om dette med de rundt seg. Terapeutens oppgave er å møte deg på en ikke-dømmende måte, og i terapi kan du snakke om og jobbe med problemene sammen med en som har taushetsplikt.

Hvis du lurer på om du kan trenge terapi, ta kontakt for en gratis kartleggingssamtale.


619 visninger

Comments


bottom of page