top of page
iStock-499808917_edited.jpg
  • Overtenker, bekymrer eller gruer seg så mye at det går ut over hverdagen?
  • Lav selvtillit eller dårlig selvbilde?
  • Usikker i sosiale situasjoner?
  • Opplever stress/stort ubehag ved vurderinger, presentasjoner, karakterer e.l?
  • Vonde erfaringer som f.eks mobbing, kjærlighetssorg, uvennskap e.l?
  • Humørsvigninger, sinne, irritasjon, trist, redd, for mye følelser for lite følelser? 
  • Mye krangling hjemme?
  • Usunne mestringsstrategier som rus, mat, selvskading e.l?

Å ha en trygg voksen å snakke med om det som er vanskelig, kan være svært nyttig for noen som sliter. I våre samtaler legger vi vekt på å bli kjent med hver enkelt person og deres unike utfordringer. Målet er at ungdommen skal bli mer bevisst på hva som skjer med dem i krevende situasjoner og få verktøy til å håndtere disse. En liten kursendring i ungdomsårene kan gi store utslag i voksenlivet.

Vi arbeider for å skape en trygg ramme hvor det føles naturlig å åpne seg, få støtte, veiledning og hjelp til å forstå hva som skjer i livet akkurat nå. Å bli sett, møtt og forstått kan bety mye for et ungt menneske som strever. Av og til skal det ikke så mye til. Ungdom lærer fortsatt, og mange tilegner seg relativt lett nyttige verktøy.

Hver time varer i 50 minutter og koster kr. 990,- 

"Når jeg får en forespørsel om hjelp til ungdom anbefaler jeg dem å kontakte Helga og får så gode tilbakemeldinger. Jeg setter så stor pris på å ha en kollega som er så erfaren og kompetent til å jobbe med ungdom. Hun har en unik evne til å håndtere utfordringene som følger med denne aldersgruppen."  

- Psykolog Synnøve Seim

Hva kan ungdommen forvente?

Et trygt rom til å snakke om det som er vanskelig. Ungdommen  bestemmer selv hva og hvor mye som en vil dele. Her skal ingen presses til å snakke om noe han eller hun ikke vil.

Å bygge tillit er avgjørende i arbeid med ungdom. Tausthetsplikten er litt ulik for ungdommer over og under 16 år*, men målet vil alltid være at ungdommen selv er med på bestemme om / når foreldrene (eller en annen trygg voksen) skal informeres.

Det finnes en rekke verktøy til hjelp for å håndtere sterke følelser, negative tanker, mye tanker, frykt, usikkerhet, bekymringer og vonde erfaringer. Vi mennesker er unike og forskjellige, derfor må vi sammen med ungdommen finne frem til og prøve ut hvilke verktøy som kan hjelpe den enkelte. 

*mer om taushetsplikten

Gestaltterapeuter er underlagt streng taushetsplikt, det gjelder også i arbeid med ungdom. Fra fylte 16 år skal ikke informasjon deles med foreldre eller andre uten at ungdommen gir lov til dette (med mindre det er fare for eget eller andres liv, da har terapeuten varslingsplikt). Er ungdommen mellom 12 og 16 år har foreldre innsynsrett, det vil si at de kan kreve å få vite hva vi jobber med i timene. Likevel, har ungdommen grunner som bør respekters, kan terapeuten vurdere om foreldre skal ha innsyn. Har du spørsmål rundt dette tema, ta kontakt!

Har du spørsmål eller lyst på en samtale før du eventuelt bestemmer deg for å sette opp en time? Ta kontakt for en gratis kartleggingssamtale.

Kartleggingssamtale / time kan bookes online eller ved henvendelse på e-post/tlf.

Design uten navn-4.jpg

Jeg tror mange av oss voksene skulle ønske at vi hadde tatt tak i utfordringer tidligere i livet. Om bare noen hadde sett hva vi slet med på innsiden, som kanskje ikke var synlig på utsiden. Om bare vi hadde fått litt hjelp da, ville det kanskje vært enklere å være oss i dag.

 

Ungdom er i en fase av livet som handler om å utvikle seg, og det i rakettfart. Litt hjelp i denne fasen kan føre til små skifter i kursen ungdommen tar, og potensielt gi store utslag for voksenlivet.

Ungdomstiden er en fase av livet som handler om løsrivelse og søken etter egne identitet. For mange er dette en sårbar tid. Dessverre får vi foreldre ofte mindre innpass i ungdommens liv, og mindre anledning til å hjelpe og veilede som vi kanskje skulle ønsket. Å bli sett, møtt og forstått kan bety så mye for en som strever. Bare det å ha en som en er trygg på å snakke med, kan bety mye for den som sliter. 

iStock-1250666029_edited.jpg
Kopi av Uten navn.jpg

Det finnes en rekke verktøy til hjelp for å håndtere sterke følelser, negative tanker, overtenking uro, stress, usikkerhet, bekymringer og vonde erfaringer m.m.

Vi mennesker er unike og forskjellige, derfor må vi sammen med ungdommen finne frem til og prøve ut hvilke verktøy som kan hjelpe den enkelte. 

#UNGDOMSTERAPI #PSYKOLOGUNGDOM #UNGDOM #TERAPIUNGDOM

bottom of page