top of page

Spør mer!I den norske befolkingen vil ca. 1 av 4 rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Så mange som 15-25% av alle kvinner og 7-12% av alle menn vil sannsynligvis trenge behandling for depresjon i løpet av et liv.

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) og sier noe om hvor utbredt det er med angst og depresjon i Norge. Med sånne tall kan en vel si, – det er ganske vanlig å slite med nedstemthet, negative tanker, depresjon, angst, uro, bekymringer, panikkangst eller div. fobier.


Psykisk helse og psykiske lidelser er i dag del av den offentlige debatten, og terskelen for å snakke om psykiske plager er nok mye lavere i dag enn for bare noen år siden.


Men, hvor mange kjenner du som forteller at de sliter med med en angstlidelse?

Eller, hvor mange kjenner du som får, eller har fått, behandling for depresjon?

Som terapeut hører jeg hvordan alt for mange kvier seg for å snakke om sin psykiske helse. Mange frykter hva andre måtte tenke og skammer seg over det de sliter med. Sånn bør det ikke være, for det er jo tross alt ganske vanlig å slite med psykisk helse. Det er så viktig at den som sliter tør å snakke om det. Når vi setter ord på tanker og følelser er det lettere å håndtere og sortere dem, få støtte og empati, eller oppmuntring til å søke hjelp. Når vi deler og er åpne må vi ikke bære på alt det vonde alene.


For at en skal snakke om, – må en annen lytte til. Her har vi kanskje alle har et ansvar. Vi må tørre å stille spørsmål som, hvordan har du det, egentlig. Og vi må ta oss tid, – tid til å høre svaret.


Spør mer!


78 visninger

Comments


bottom of page