top of page

Da er jeg vel kanskje bra nok som jeg er, da?Hvem vi er avhenger av blant annet familien vår, venner og miljøet vi har vokst opp. Tiden og samfunnet vi lever i spiller også en stor rolle, og bagasjen vår – alle erfaringer, gode som dårlige, er med å forme oss. Jeg har alltid tenkt at det først og fremst er summen av dette som har ført til at jeg er den jeg er, men sånn er det nødvendigvis ikke. For også genene mine viser seg å spille en rolle. Personligheten vår regnes nemlig i dag for å være medfødt.


Personlighet kan forstås som forskjellene i hvordan vi ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av situasjoner. Vi ser det på små barn, og hvor forskjellige de er allerede som spedbarn. Foreldre som har flere barn ser det kanskje ennå tydeligere, hvor ulike søsken er helt fra fødselen av. Noen babyer faller best til ro ved å ligge alene i sengen og studere sin nye verden. Andre vil ha mye fysisk kontakt. Noen gråter mye, mens andre ser ut til å være fornøyde det meste av tiden. Når barna vokser er noen sjenerte og andre er mer utadvendte.


Når personligheten er medfødt betyr dette at også den har stor innflytelse på livet vårt. Den vil påvirke hva vi tenker og føler, hvordan vi handler og hvilke valg vi tar.


En måte å bli litt kjent med seg selv er å ta en personlighetstest. Den mest anerkjente personlighetstesten heter Big Five (femfaktormodellen). På https://bigfive-test.com/no kan du ta denne testen gratis. Her kan du få innsikt i egen personlighet gjennom hvordan du skårer på 30 spesifikke personlighetstrekk. Vent til du har tid og ro, for det tar litt tid å svare (ca 10min) og ikke minst å fordøye resultatet i etterkant. Men kanskje er det verdt det. For meg gikk det ihvertfall opp et lys eller to. Selv tok jeg Big Five-testen da jeg jobbet som leder i Forsvaret. Der var den del av et lederutviklingsprogram hvor målet var at vi ledere skulle kjenne til egne styrker og svakheter, og hvordan disse påvirket både situasjoner og relasjoner.


Jeg er skikkelig dårlig på å planlegge og jeg kan syns det er slitsomt å være mye sosial, dette kunne testen bekrefte. Det gir seg uttrykk i at jeg ikke er så glad i å fylle opp helgene med avtaler og at jeg har behov for egentid. Underlig nok gjorde innsikten fra testen det lettere for meg å akseptere meg selv som jeg er. Er det så farlig da, at jeg like best å slappe av når jeg har fri? Eller at jeg syns det er deilig når jeg får tid for meg selv? For min styrke er nysgjerrighet og omsorg for andre. Dette kunne også testen bekrefte. Tanken på at sånn er jeg faktisk, gjør at jeg i dag bruker litt mindre tid på at tenke at jeg burde være litt mer eller litt mindre sånn. Det er befriende!


Det er viktig å huske at det ene ikke er bedre enn det andre. Vi trenger ulike mennesker til å løse ulike oppgaver. Kanskje er det nettopp ved å tenke at personligheten er medfødt, at vi kan bli mer fortrolig med forskjellene, og akseptere oss som vi er. Tenk så kjedelig det ville blitt om vi alle var like!


Likevel, selv om mye av personligheten er medfødt, kan vi utvikle og endre oss gjennom livet. En rotete person (ja, det kan faktisk være et personlighetstrekk!) kan øve seg på å bli mer ryddig. Og den som best liker seg for seg selv og syns det er slitsomt å være sosial, kan øve seg på å tåle dette bedre.


Terapi handler ofte om å bli mer kjent med seg selv, egne tanker, følelser, svakheter, styrker, potensial og muligheter. For mange handler terapi også om å bli mer fortrolig med seg selv, for kanskje (mest sannsynlig!) er man mer enn bra nok akkurat som man er.


Ps, vil du lære litt mer om Big 5 og personlighet, og samtidig få deg en god latter? Sjekk ut Harald Eie sin pod, Sånn er du: https://radio.nrk.no/serie/saann-er-du


165 visninger

Comentários


bottom of page