top of page

Gestaltterapi – hva er det?Jeg får ofte spørsmål om hva gestaltterapi er. Det skjønner jeg godt. Ordet gestalt lyder fremmed, og hva menes egentlig med terapi?


Selv visste jeg lite om gestaltterapi før jeg en dag satt ovenfor en gestaltterapeut. Som småbarnsmor for to med krevende jobb slet med å få både tid og energi til strekke til. Jeg hadde konstant hodepine, følte meg så sliten og tok ofte til tårene.

Det var en venninne som anbefalte at jeg tok kontakt med en gestaltterapeut. Husker jeg gruet meg, først til å ta kontakt, så til å gå dit.

Å gå i gestaltterapi betyr at man går og snakker med en gestaltterapeut. Hva samtalen handler om, og bakgrunnen for at man ønsker å gå i terapi varierer fra menneske til menneske. Fellesnevneren er kanskje, at man står ovenfor utfordringer som kjennes krevende ut å håndtere på egenhånd.


I samtalen bruker terapeuten verktøy og metoder, hentet fra humanistisk psykologi, som kan hjelpe en med å sortere tankene og følelsene og se muligheter og valg.

For meg ble det et vendepunkt. Med gestaltterapeutens hjelp og våre samtaler ble jeg mer klar over hva som tæret og hva som næret, hva som ga meg energi og hva som stjal energien min. Jeg forsto også mer av hvordan jeg påvirket mine omgivelser og relasjoner, og hvordan disse påvirket meg. Og med denne innsikten oppdaget jeg muligheter og valg jeg ikke var klar over at jeg hadde.

Men, terapi er ingen quick fix. Gjennom samtalen kan man få mer innsikt i utfordringene, bli mer klar over hva man trenger og hvilke muligheter man har. Terapeuten kan støtte en i denne prosessen, men svarene må en finne frem til selv. For, det er bare du som kan vite hva som er riktig for deg – du er eksperten i ditt liv.


Foto av Skyler Ewing fra Pexels

785 visninger

Comments


bottom of page