top of page

kan dere ha nytte av et samlivskurs?

iStock-1185204202.jpg
  • Kommuniserer dere dårlig?

  • Krangler mye?

  • Forskjellige holdninger til viktige temaer som barneoppdragelse eller karrierevalg?

  • Vanskelig å gi uttrykk for egne meninger eller behov?

  • Ulike forventninger til samlivet eller hva det vil si å være en god partner?

  • Vonde erfaringer, opplevelser eller sår i forholdet? 

  • Sinne, irritasjon, avvisning, taushet, for lite følelser eller for mye følelser?

PREP samlivskurs er et pedagogisk kurs som tilbyr praktiske redskaper, basert på forsking og kunnskap om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode og trygge parrelasjoner. Kurset som har som mål å styrke parforhold og forebygge brudd. PREP er det mest utbredte og velutprøvde samlivsstyrkende programmet som finnes. Det er utviklet av sentrale forskere i USA på 1980-tallet og har vært i bruk i Norge de siste 25 årene. I Norge har over 30 000 deltatt på kurs. Studier viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.


Bufferkurs er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette kan føre til konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen, men paret kan jobbe med hvordan de håndterer ulikhetene og utfordringer slik at de blir mindre konfliktfylte. Bufferkurset bygger også på forsking og har vært i bruk på Familievernkontorer siden 2007.

 

Begge kurs tilbys både i gruppe og 1-1

For dato og sted for neste kurs, se vårt kurstilbud på  https://www.vi2samlivskurs.no

bottom of page