top of page

Om bærum gestaltterapi

Gestaltterapeut Helga Høegh-krohn

bakgrunn

Jeg har bakgrunn som leder i Forsvaret hvor jeg også har jobbet med lederutvikling og veiledning/coaching. Jeg har mange års erfaring fra filmbransjen, har jobbet i utelivsbransjen og som yoga instruktør.

Gjennom arbeid i skolen har jeg erfaring med, og stort hjerte for, ungdom og unge voksene. Jeg er også mor til to tenåringsbarn. 

Jeg har alltid vært opptatt av og interessert i mennesker. Men det var først som leder jeg fikk erfare hvordan det å støtte og anerkjenne medarbeidere kunne bidra til motivasjon og arbeidsglede, og hvor meningsfylt dette kjentes for meg. Ønsket og drømmen om å kunne leve av å være en støtte for andre, gjorde at jeg i voksen alder valgte å utdanne meg som gestaltterapeut ved Norsk gestaltinstitutt høyskole. Fra før av har jeg en master i Sosiologi. 

 

Jeg har jobbet som gestaltterapeut siden 2018. 

fokus

Som så mange andre har jeg fått utdelt min porsjon med utfordringer i livet og jeg har fått erfare hva kriser kan gjøre med oss. Det er i møtet med motgang og utfordringer at behovet for for utvikling og endring ofte melder seg. 

Jeg tenker at å begynne i terapi ofte handler om et behov, ønske eller håp om endring. Det kan handle om noe som gjør vondt, har låst seg eller er tungt å stå i alene. Jeg tror at endring kan komme når vi blir bevisst hvordan vi har det nå. Gjennom å bli kjent med og klar over tankemønstre, vonde følelser og gamle sår kan det åpenbare seg noen muligheter, valg og kanskje nye strategier for å håndtere det som kjennes vanskelig for oss. 

 

Jeg tror vi alle har et grunnleggende behov for å føle oss sett, møtt og hørt, og at det er i møtet med andre vi kan forstå oss selv og verden rundt oss. Som terapeut er jeg opptatt av hvordan jeg kan møte andre på en måte så hver enkelt kan kjenne seg trygg og føle seg forstått. 

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en form for psykoterapi og samtaleterapi. Kjerneideen i Gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine egne valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. I Gestaltterapi er vi opptatt av hva du føler og kjenner, hva du tenker og hva du erfarer her og nå, og hvordan tidligere opplevelser og nåværende utfordringer kan bidra til at du etablerer fastlåste handlingsmønster.

 

Fokus på helhet og samspill er et kjennetegn ved Gestaltterapi. Terapien har en personlig tilnærming hvor dialogen mellom klient og terapeut er essensiell. Som terapeut fokuserer vi på å gjøre deg mer bevisst på dine egne tanker, følelser og handlinger. Vi leter ikke etter “feil” som skal fikses, men utforsker sammen med deg dine utfordringer. Vi har tillit til at du er eksperten på deg selv, og at vi gjennom vår dialog kan oppdage dine muligheter der du står i livet ditt.

Gestaltterapi er en form for samtale- og psykoterapi, hvor du kan få hjelp til å håndtere dine utfordringer. 

bottom of page