top of page

ungdom

Ungdomstiden er for mange en sårbar tid. Å gå fra å være barn til å bli voksen innebærer en stor overgang fra det kjente til det ukjente. Kroppen utvikler seg, følelser kan bli store og uhåndterlige, venner og gjenger endrer seg og det blir mange valg å ta stilling til. En får mer ansvar og møter nye forventinger fra både familien og omverden. For mange skal det presteres ikke bare på skolen, men innen idrett, blant venner og i sosiale medier. Å finne ut av hvem man er kan være en veldig krevende prosess. Det er ikke rart at ungdomstiden for mange er preget av mye usikkerhet og oppleves (kanskje for de fleste) som en vanskelig fase av livet. 

I samtaler med unge fokuserer vi på å bli kjent med den enkelte og den enkeltes utfordringer. Vi jobber med å skape en trygg ramme der det kjennes trygt ut å åpne seg, få støtte, veiledning og hjelp til å forstå hva som skjer i livet akkurat nå. Å bli sett, møtt og forstått kan bety mye for et ungt menneske som strever.

Noen ganger er det ikke så mye som skal til. Ungdom lærer ennå og mange tilegner seg lett verktøy og metoder som kan være til god hjelp for å håndtere f.eks humørsvingninger, negative tanker, angst, overtenkning, usikkerhet, prestasjonsangst, kroppspress, lav selvtillit eller dårlig selvbilde. 

 

​Timen varer i 50 minutter.

Pris skoleelev / student 890,- (inkl. MVA)

taushetsplikt

Gestaltterapeuter er underlagt streng taushetsplikt, det gjelder også i arbeid med ungdom. Fra fylte 16 år kan ikke informasjon deles med foreldre uten at ungdommen gir lov til dette (med mindre det er fare for eget eller andres liv). Er ungdommen mellom 12 og 16 år har foreldre innsynsrett, det vil si at de kan kreve å få vite hva vi jobber med i timene. Likevel vil foreldre ikke få innsyn i opplysninger når ungdommen har grunner som bør respekteres.  

 

Å bygge tillit er avgjørende i arbeid med ungdom. Målet vil alltid være at ungdommen, uansett alder, selv samtykker når det er nødvendig å informere foreldre. Kommer det frem at det kan være fare for liv eller helse har gestaltterapeuter plikt til å varsle, enten foreldre eller andre instanser som kan ivareta helse og sikkerhet. 

bottom of page