top of page

Når vi har det vanskelig trenger vi støtte fra partneren vår.

.

Har den ene har det vanskelig påvirker det den andre og det gjør noe med forholdet.

Når en av dere eller begge to befinner seg i situasjoner preget av stress (jobb, barn, flytting), vanskelig valg (fremtid, barn-ikke barn, jobbytte) eller store belastninger (sykdom, arbeidsledighet/-uførhet, sorg) kan det være veldig krevende å leve sammen.


Forsking viser at det ofte fører til:

  • Økt grad av konflikt

  • Mer krangling

  • Mindre tillit

  • Svekket evne til å være imøtekommende, rause og overbærende med partner


I situasjoner der man virkelig kunne trengt støtte fra partneren eller virkelig kunne trengt å støtte hverandre, kan det motsatte skje.

Står dere midt opp i det? I så fall, vurdert å snakke med noen om det?


I parterapi kan dere få hjelp til å:

  • Bli forstått av partner

  • Snakke om det som er vanskelig

  • Snakke sammen på en konstruktiv måte

  • Finne ut av hvordan dere kan støtte hverandre

  • Lære metoder for å håndtere konflikter og få noen verktøy som kan hjelpe dere å leve sammen i denne krevende fasen av livet


Noe av det fineste med et forhold er jo nettopp at man har hverandre og noen som er der for deg når livet blir vanskelig.

94 visninger

Comments


bottom of page