top of page

Når alarmen går er et kurs som passer for ungdom som sliter med stress, negative tanker, overtenking, engstelse, angst, sosial angst, prestasjonsangst.

 

Kurs som holdes 1-1. Det vil si at det kun er en kursdeltager av gangen og at kurset tilpasset hver enkelts individuelle utfordringer. Det blir lagt vekt på å bli kjent med den enkelte og den enkeltes utfordringer. Vi jobber med å skape en trygg ramme der det kjennes trygt ut å åpne seg, få støtte, veiledning og hjelp til å forstå hva som skjer i livet akkurat nå. Å bli sett, møtt og forstått kan bety mye for et ungt menneske som strever.

 

Ungdommen vil få en grundig innføring i hvordan forstå og håndtere egne følelser samtidig som ungdommen får pratet ut om hva som kjennes vanskelig i livet akkurat nå. Målet er at ungdommen skal bli klar over og bevisst både tanker og følelser, og sitte igjen med verktøy til bruk i vanskelige situasjoner.

 

Noen ganger er det ikke så mye som skal til. Ungdom lærer ennå og mange tilegner seg lett verktøy og metoder som kan være til god hjelp for å håndtere disse vanskelige følelsene

Kurset går over 8 uker med en time i uken. Det vil være mulig å trekke seg fra kurset om det underveis ikke kjennes meningsfullt ut for ungdommen. Da betaler en kun for antall brukte timer  (790,- pr time) og arbeidsboken. 

Ta kontakt eller book en gratis kartleggingssamtale (30 min), så finner vi ut om dette kurset er noe for din ungdom. 

Kurset passer for ungdom 14 -19 år.

Pris 8 ganger a 1 time inkludert arbeidsbok 5 900,-

når alarmen går, et kurs i stressmestring

Arbeidsboken er tilpasset ungdom. Her forklares sentrale aspekter ved menneskets autonome nervesystem på en lettfattelig måte og "fight", "flight" og "freeze" reaksjoner som oppstår naturlig i situasjoner hvor stress, engstelse, bekymring og angst trigges. I tillegg finner en refleksjonsoppgaver og innføring i verktøy og metoder til å bruk i situasjoner hvor ungdommen trigges. Se utdrag under.

Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.36.59.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.37.17.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.37.28.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.37.55.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.38.04.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.38.25.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.38.43.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.39.03.png
Skjermbilde 2021-07-15 kl. 10.38.54.png
bottom of page