top of page
236026572_181260720766831_880245548595156649_n.jpg
  • Kommuniserer dårlig?

  • Krangler mye?

  • Forskjellige holdninger til viktige temaer som barneoppdragelse eller karrierevalg?

  • Vanskelig å gi uttrykk for egne meninger eller behov?

  • Ulike forventninger til samlivet eller hva det vil si å være en god partner?

  • Vonde erfaringer, opplevelser eller sår i forholdet? 

  • Sinne, irritasjon, avvisning, taushet, for lite følelser eller for mye følelser?

Parterapi

Med parterapi kan dere få hjelp til å snakke om det som er vanskelig. Dere vil få innsikt, oppdage negative konfliktmønstre og verktøy som kan hjelpe dere når dere står i utfordrende situasjoner. Dere vil også få hjelp til å bli forstått og forstå den andre, forebygge og snu det negative, og hjelp til å finne tilbake til det positive.

samlivsveiledning

Med parterapi kan dere få hjelp til å snakke om det som er vanskelig. Dere vil få innsikt, oppdage negative konfliktmønstre og verktøy som kan hjelpe dere når dere står i utfordrende situasjoner. Dere vil også få hjelp til å bli forstått og forstå den andre, forebygge og snu det negative, og hjelp til å finne tilbake til det positive.

Hva kan dere forvente?

Min jobb som terapeut er å hjelpe dere i å snakke sammen på en konstruktiv måte. Mange opplever det som veldig godt å ha en tredjepart tilstede når de snakker sammen om vanskelige temaer.

 

Jeg støtter dere i å snakke, for å bli forstått av partner, og i å lytte for å forstå partner. Jeg vil også hjelpe dere i å finne ut av hva som utfordrer og hvordan dere kan jobbe for å bedre forholdet. 

For mange kan terskelen være høy for å gå i parterapi. Å skulle vise sårbare sider av seg selv, snakke om umøtte behov, lengsler og vonde følelser ovenfor både for parter og terapeut, kan virke krevende.

Jeg vil tilrettelegge for en ivaretagende, respektfull og empatisk dialog hvor det skal være trygt  å gi uttrykk for egne meninger og behov.

PREP er et internajsonalt samlivskurs som baserer seg på 40 år med forsking. 16 000 norske par har tatt PREP siden oppstarten i Norge i 1994.

 

Jeg er PREP-sertifisert kursleder og i parterapi bruker jeg innsikt fra forskning og lærer bort verktøy og metoder tilpasset parets utfordringer. 

Har dere spørsmål eller lyst på en samtale før dere eventuelt bestemmer dere for å sette opp en time? Ta kontakt for en gratis kartleggingssamtale (15 min på telefon).
Timer (parterapi og kartlegging) kan bookes online eller ved henvendelse på e-post/tlf.

iStock-1216554355.jpg

Å krangle i et parforhold er vanlig, men blir det mye krangling kan det over tid være ødeleggende. Intensiteten og hyppigheten på krangler kan være en indikasjon på om hvorvidt det er skadelig for forholdet. Evnen eller manglende evne til å reparere (si unnskyld og komme til en slags forsoning i etterkant) har også betydning for hvordan kranglene belaster forholdet. I parterapi jobber vi med kommunikasjon og ser gang på gang at god kommunikasjon kan læres.

Forskning på par har vist at noen krangler går igjen blant par. Sitter paret fast i et eller flere av disse negative konflikt-mønstrene kan det true parforholdet. Opptrapping: Kranglen eskalerer og paret havner i en spiral av destruktive kommentarer og utspill. Nedvurdering: Rakker ned på den andres tanker, følelser, væremåte eller personlighet. Negativ fortolkning: Oppfatter og tolker partners motiver og intensjoner som mer negative enn de virkelig er. Tilbaketrekning: Unngår å gå inn i eller fortsette viktige samtaler, og trekker seg tilbake enten fysisk eller mentalt.

iStock-1266907757.jpg
pexels-jonathan-borba-8592155.jpg

Parterapi handler om å ta grep! Gjøre noe med problemene, forebygge det negative, løse opp i floker og kanskje forsone seg med ulikheter og gamle sår. Det kan også handle om å beslutte veien videre. For noen betyr det å avslutte forholdet, for andre å velge hverandre på nytt. Men parterapi handler ikke bare på problemene. Vi jobber også med å styrke og dyrke det positive,  og å få mer nærhet, vennskap og støtte inn i forholdet. 

bottom of page